Działając na podstawie art. 23 ust. 1, Teatr zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024.

POBIERZ