Publiczność
Kasa biletowa

tel. 62 760 53 14

kasa@teatr.kalisz.pl

Kasa czynna jest w godzinach:
poniedziałek–piątek: 12.00–18.00

Szczegółowe informacje w zakładce BILETY.

Organizacja widowni

Anna Przespolewska
tel. 509 742 899
bow@teatr.kalisz.pl

Organizacja widowni pracuje w godzinach:
poniedziałek–piątek: 08.00–16.00

Wypożyczanie kostiumów i rekwizytów

Arleta Bartoszek
tel. 62 760 53 41
arleta.bartoszek@teatr.kalisz.pl

Wypożyczalnia kostiumów i rekwizytów czynna w godzinach:
poniedziałek–piątek: 09.00–15.00

Media

Kontakt z mediami

Marcelina Hertmann
tel. 509 743 119
marcelina.hertmann@teatr.kalisz.pl

Reklama i promocja

Tomasz Wierzgacz
tel. 515 227 416
tomasz.wierzgacz@teatr.kalisz.pl

Zdjęcia

Jeśli potrzebujesz materiałów ze spektakli do wykorzystania w mediach, napisz na adres: marcelina.hertmann@teatr.kalisz.pl.

Teatr jest członkiem
Związku Pracodawców Unia Polskich Teatrów

UPT_logo szare aktualne

Współpraca

Koordynacja pracy artystycznej i impresariat

Liliana Skutecka
tel. 515 227 407
liliana.skutecka@teatr.kalisz.pl

Projekty i wolontariat

Ewelina Knajdek-Marcinkowska
tel. 515 227 404
ewelina.knajdek-marcinkowska@teatr.kalisz.pl

Wynajem przestrzeni Teatru

Adela Matuszewska
tel. 62 760 53 15
adela.matuszewska@teatr.kalisz.pl

Kierownik techniczny

Karol Ciupek
tel. 515 227 405
karol.ciupek@teatr.kalisz.pl

Administracja

Karina Guzielak
tel. 62 760 53 40
karina.guzielak@teatr.kalisz.pl

Księgowość

Dorota Rzepczak
tel. 62 760 53 32
dorota.rzepczak@teatr.kalisz.pl

Zamówienia publiczne i BHP

Joanna Sobocka
tel. 62 760 53 22
joanna.sobocka@teatr.kalisz.pl

Sekretariat

Aneta Stawik
tel. 62 760 53 02
sekretariat@teatr.kalisz.pl

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

62-800 Kalisz, pl. Bogusławskiego 1

NIP: 618-004-23-67

REGON: 000279752

Konto: 49 2030 0045 1110 0000 0246 7970
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Kaliszu