Program działania 

Program działania Teatru  na 5 sezonów artystycznych od 2020/21 do 2024/25

Pobierz

Deklaracja dostępności

 Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności można pobrać tutaj.

Fundusz Wsparcia Kultury

Teatr otrzymał wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19FWK_poziom_logo_Czarne

Nowe nagłośnienie Dużej Sceny

Dzięki dofinansowaniu z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego modernizujemy system nagłośnienia na Dużej Scenie Teatru w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: „Zwiększenie atrakcyjności oferty poprzez modernizację infrastruktury Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu”.

Inwestycja umożliwi pełne wykorzystanie potencjału Dużej Sceny i prezentowanie różnorodnych form artystycznych, w tym spektakli muzycznych.

 Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Logo_MKiDN_RP-300x189