POLITYKA PRYWATNOŚCI

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu z siedzibą przy placu W. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz jest samorządową instytucją kultury, zarejestrowaną w rejestrze Samorządu Województwa Wielkopolskiego pod nr RIK 17, REGON 000279752, NIP 6180042367, zwany w dalszej części Polityki prywatności  „Teatrem”.

Gromadzone dane i zasady ich wykorzystywania

Teatr przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Wszelkie gromadzone zbierane są w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania serwisem Teatru, oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu. Podczas wizyty na stronie internetowej Teatru automatycznie zbierane są takie dane użytkowników, jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Wykorzystywane są do generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą narzędzia Google Analytics), co pomaga sprawnie administrować serwisem, zapewnić mu wysoką jakość merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów itd.

Uczestnikowi zawsze przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia.

Teatr nie udostępnia żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, chyba że z takim żądaniem zwrócą się uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa). Teatr powierza dane (bez ich udostępniania) współpracującym podmiotom, które obsługują newsletter (FreshMail Sp. z o.o.), internetową sprzedaż biletów (Dotpay S.A.) oraz świadczą usługę hostingową dla domeny Teatru (home.pl S.A.).

Newsletter

Newslettery Teatru obsługiwane są za pomocą platformy udostępnionej przez firmę FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-406), Al. 29 Listopada 155 c. Podane przez subskrybentów dane kontaktowe (adres e-mail) są przetwarzane przez FreshMail Sp. z o.o. wyłącznie w celu regularnego przesyłania zamówionego newslettera.

Subskrybenci newslettera mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe subskrybentów nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.

Teatr zapewnia subskrybentom możliwość usunięcia danych z bazy wysyłkowej w każdym momencie, bez podawania powodu. W celu usunięcia swoich danych z bazy kontaktów wystarczy wysłać e-mail na adres piotr.walendowski@teatr.kalisz.pl. W celu wypisania się z subskrypcji newslettera prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści newslettera lub e-mail na adres: piotr.walendowski@teatr.kalisz.pl.

Internetowa sprzedaż biletów

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przy sprzedaży internetowej biletów na wydarzenia Teatru przez stronę internetową www.bilety.teatr.kalisz.pl określa Regulamin internetowej sprzedaży biletów w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, dostępny na pod adresem: www.teatr.kalisz.pl/bilety.

Pliki cookie (pol. ciasteczka)

Strona internetowa Teatru wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka). Pliki cookie nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników serwisu Teatru. Użytkownik może w każdej chwili blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań.

Zakres i zmiana polityki prywatności

Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenie www.kalisz.teatr.pl. Teatr nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w prowadzonym serwisie. Teatr zastrzega sobie ponadto prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronie internetowej. O zmianach Teatr zobowiązuje się informować użytkowników w widoczny sposób.

Kontakt i dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: piotr.walendowski@teatr.kalisz.pl.