Jak dotrzeć do kaliskiego Teatru? Czy zabytkowy budynek jest dostępny dla osób korzystających z wózków inwalidzkich?

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnych spacerów, dzięki którym dowiecie się jak poruszać się po Teatrze i okolicach bez barier.

Zadanie „Bogusławski bez barier” w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut fur Bildung und Kultur e.V oraz Fundacją Kultury bez Barier w ramach działania 4.3 programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.