Konkurs na recenzję teatralną 60. KST – wyniki

Wyniki konkursu na recenzję teatralną:

1 nagroda
Dawid Bronish

– Bezpłatny bilet wstępu na inaugurację 61. Kaliskich Spotkań Teatralnych, które odbędą się w maju 2021 + torba z festiwalowymi gadżetami.

2 nagroda
Tomasz Wysoglad

– Bezpłatny bilet wstępu na najbliższą premierę Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu + torba z festiwalowymi gadżetami.

3 nagroda
Julia Woźniak

– Bezpłatny bilet na wybrany spektakl repertuarowy Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu + torba z festiwalowymi gadżetami.

 

Regulamin konkursu na komentarz-recenzję spektaklu konkursowego 60.KST

  • 1

Organizatorem konkursu jest

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

  • 2

Przedmiot konkursu

Organizator 60.Kaliskich Spotkań Teatralnych Festiwalu Sztuki Aktorskiej, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na recenzję dowolnego spektaklu konkursowego, pokazywanego w ramach 60.KST

  • 3

Postanowienia ogólne

Konkurs skierowany jest do wszystkich widzów spektakli Festiwalowych, bez ograniczeń wiekowych.

Udział w Konkursie jest bezpłatny

  • 4

Cele konkursu:

Aktywizacja widzów ze wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów

Edukacja teatralna

Promowanie teatru i sztuki pisania recenzji teatralnych

  • 5

Warunki uczestnictwa w konkursie

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez uczestnika.

Uczestnik może przygotować dowolną ilość recenzji – w formie posta lub komentarza na fb, jednak nie więcej niż jedną dla konkretnego, obejrzanego podczas 60. KST spektaklu.

Komentarze konkursowe powinny być oznaczone  #konkursnarecenzje60KST

Autorzy recenzji wyrażają zgodę na bezpłatne opublikowanie recenzji i ich danych osobowych w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej organizatora oraz w Aktualnościach Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 83 z późniejszymi zm.);

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza zgodę uczestników na bezpłatne upowszechnianie nagrodzonych prac.

Recenzje można publikować w terminie od 19 do 27 września 2020.

  • 6

Recenzje zgłoszone do konkursu – oznaczone hasztagiem konkursowym #konkursnarecenzje60KST -oceni jury,  w skład którego wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora.

  • 7

Wyniki konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 30 września 2020. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na fb oraz stronie Teatru-  www.teatr.kalisz.pl

  • 8

1 nagroda

– Bezpłatny bilet wstępu na inaugurację 61. Kaliskich Spotkań Teatralnych, które odbędą się w maju 2021 + torba festiwalowych gadżetów.

2 nagroda

– Bezpłatny bilet wstępu na najbliższą premierę Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu + torba z festiwalowymi gadżetami.

3 nagroda

– Bezpłatny bilet na wybrany spektakl repertuarowy Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu + torba z festiwalowymi gadżetami.