Finał „Wielkiej sztuki w małym mieście”

Co łączyło aktorów stołecznych teatrów z pracownikami kaliskiej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego?
Czy Kaliskie Spotkania Teatralne odcisnęły swój ślad w historii miasta?
Jakie historie kryje okno w toalecie kaliskiego Teatru?

Historia odbywających się od 1961 roku Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz specyfika zawodu aktora, której poświęcony jest Festiwal, stała się punktem wyjścia i pretekstem do spotkania młodzieży i seniorów – dwóch grup, które przez kilka miesięcy, pod okiem edukatorów badały wpływ tego wyjątkowego festiwalu na historię Kalisza.

Badając dwie równolegle toczące się opowieści – historię Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz przemian społecznych jakie zaszły w Kaliszu od 1961 roku, uczestnicy projektu „Wielka sztuka w małym mieście”, wspólnie podjęli próbę odpowiedzi na pytania dotyczące ich wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Co znaleźli? Jakie kaliskie historie związane z KST skrywa miasto i jego mieszkańcy?

 

Projekt „Wielka sztuka w małym mieście” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.