Bogusławski bez barier

portret wojciecha bogusławskiego wpisany w literę B, logotypy unii europejskiej

Z radością informujemy, że stajemy się jeszcze bardziej dostępni dla osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku.
We wrześniu 2022 rozpoczęliśmy zadanie „Bogusławski bez barier” w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut fur Bildung und Kultur e.V oraz Fundacją Kultury bez Barier w ramach działania 4.3 programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zaimplementowanie modelu, który pozwoli na uruchomienie i rozwijanie procesu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności do oferty kulturalnej. Projekt polega na poszerzeniu kompetencji pracowników Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w zakresie dostępności i wypracowanie nowych włączających rozwiązań dla obsługi widza na poziomie bezpośrednim i poprzez stronę internetową.

„Bogusławski bez barier” to działanie, które realizujemy na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim poszerzamy kompetencje pracowników Teatru niezbędne do poprawy jakości bezpośredniej obsługi widza z dysfunkcją słuchu i wzroku. Pracujemy też nad większą dostępnością naszej strony internetowej, która już niebawem zostanie wzbogacona o narzędzia informujące o naszej ofercie dostępne dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu.