Rok z życia codziennego w Europie Środkowo-Wschodniej

Zainspirowani Opisem obyczajów za panowania Augusta III Jędrzeja Kitowicza i spektaklami powstałymi na jego kanwie, twórcy spektaklu, przyglądając się krajobrazowi społeczno-politycznemu po 1989 roku, zaczepnie pytają o charakter narodowej i ponadnarodowej wspólnoty w zmienionych warunkach historycznych. W ostry, prześmiewczy sposób stawiają pytania o społeczne podziały, o źródło ciągłych konfliktów wewnątrz jednego narodu, o nierealne dążenia przedstawicieli danej klasy ekonomicznej. Wyolbrzymione do granic absurdu stereotypy unaoczniają na scenie aktorzy, którzy budując znakomite kreacje przedstawicieli różnych grup społecznych i różnych interesów, docierają do gorzkiej refleksji: „okazuje się że możesz pójść tylko do wstecz do przeszłości popatrzeć i co najwyżej zrozumieć, z jakiego bagna chciałeś się wydostać” (fragment scenariusza spektaklu).

Aktorzy:

Anna Dymna, Dorota Pomykała, Anna Radwan, Dorota Segda, Małgorzata Zawadzka, Juliusz Chrząstowski, Szymon Czacki  Zbigniew W. Kaleta, Radosław Krzyżowski, Michał Majnicz, Krzysztof Zawadzki, Mieczysław Mejza 

Więcej informacji na stronie: kaliskie.org