Pan Tadeusz

Zawitajmy po raz kolejny do szlacheckiego dworku na Litwie i zostańmy świadkami rodzącej się miłości między Zosią a Tadeuszem. Przyjrzyjmy się Hrabiemu i Gerwazamu, waśniom rodowym, posłuchajmy Mickiewiczowskiej mowy, dajmy się ponieść czarowi Soplicowa… Adaptacja nieśmiertelnego dzieła pozwoli raz jeszcze przenieść się w świat romantyczny, pełen nostalgii, rodzących się namiętności i afektów.