Gwałtu, co się dzieje!

 Komedia Aleksandra Fredry Gwałtu, co się dzieje!, od prapremiery w 1832 wciąż jest obecna na polskich scenach, nie tracąc nic ze swej aktualności. W powojennej historii kaliskiego teatru sztuka ta wystawiona była w 1962 roku w reżyserii Tadeusza Kubalskiego, a niezapomnianą kreację w roli Barbary stworzyła wówczas Kaja Starzycka-Kubalska. Obecnie pragniemy przypomnieć tę komedię w nowym opracowaniu scenicznym, w reżyserii i ze scenografią Macieja Podstawnego.Gwałtu, co się dzieje! odczytywano przeważnie jako krytykę przemian obyczajowych na początku XIX wieku oraz satyrę na nieskuteczne rządy. Tekst Fredry daje jednak szereg innych możliwości odczytania, a interpretacja Macieja Podstawnego wykorzystuje jakże aktualne dzisiaj problemy tożsamości płciowej. Reżyser centrum przedstawienia czyni zmianę kostiumu, który zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet powoduje spore zamieszanie. Przedstawia sterroryzowanych, poddanych przemocy mężczyzn w sukienkach, którzy stopniowo rozsmakowują się w swym nowym położeniu, i kobiety w męskim przebraniu, które starają się sprostać swej nowej roli. Reżyser wykorzystuje wszystkie atuty, jakie stwarza schemat farsy; poddaje próbie zarówno język, jak i anegdotę tej komedii, sprawdzając ich nośność i aktualność.

Maciej Podstawny jest reżyserem młodego pokolenia, ale ma już w swoim dorobku przedstawienia w warszawskim Teatrze Dramatycznym (Don Kiszot Mateusza Pakuły, 2010;Krety i rajskie ptaki Tadeusza Różewicza, 2011). Wraz z nim przedstawienie zrealizuje Michał Gruca, odpowiedzialny za kostiumy i reżyser światła Tomasz Ziółkowski.