Informacja dotycząca cen biletów 61. KST

W ostatnich dniach pojawiły się pewne kontrowersje związane z wprowadzeniem biletów ulgowych (w nieznacznie – w granicach kilku procent wartości – obniżonej cenie) dla osób z certyfikatem szczepienia na spektakle 61. Kaliskich Spotkań Teatralnych. Nowa kategoria biletów w żadnym razie nie wynika z zamiaru dyskryminacji lub zarzucanej nam „segregacji ludzi”, lecz jest bezpośrednią reakcją na rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1054) i opinii Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) dot. Wyłączenia zaszczepionych z limitu osób na imprezach.

Zgodnie z rozporządzeniem w Teatrze obowiązuje ograniczenie widowni do 75% liczby miejsc, z zastrzeżeniem, że osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 nie wliczają się do limitu.

Jednak zgodnie z opinią UODO, certyfikat szczepienia należy do danych wrażliwych, do których można pozyskać wgląd, wyłącznie jeśli zainteresowana osoba wyrazi dobrowolną zgodę na okazanie go. Jedynym wyjściem, aby kontrolować posiadanie certyfikatu jest wprowadzenie osobnej puli biletów, dzięki której osoby zaszczepione okażą nam wymagany dokument z własnej woli – do czego zachęcamy proponując symbolicznie obniżoną cenę.

Alternatywą byłoby pozostawienie 25% widowni puste, jednak spektakle festiwalowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem – taka decyzja byłaby nie tylko niegospodarna, ale też niekorzystna dla widzów – miejsc byłoby jeszcze mniej, a ceny biletów musiałby wzrosnąć.

Przekroczenie limitów byłoby naruszeniem prawa i groziło karami, na które jako instytucja publiczna nie możemy sobie pozwolić, podobnie jak na brak odpowiedzialności wobec widzów i dbałości o ich bezpieczeństwo. Działalność Teatru musi być zgoda z rządowymi zaleceniami, na które nie mamy wpływu.

Pozostałe ulgi (np. dla studentów, seniorów, posiadaczy Kart Dużej Rodziny) obowiązują nadal na przedstawienia repertuarowe kaliskiego Teatru, lecz nigdy nie obowiązywały na spektakle w ramach Kaliskich Spotkań Teatralnych. Podczas Festiwalu oferujemy wejściówki, sprzedawane w Kasie na 15 minut przed rozpoczęciem przedstawień, w bardzo niskich cenach. Niestety, ze względu na limity liczby widzów, wejściówki te będą dostępne tylko dla osób zaszczepionych.

Trzymamy się nadziei, że w nieodległym czasie pokonamy pandemię i zamiast błądzenia w gąszczu nowych ograniczeń będziemy mogli w całości oddać się tworzeniu sztuki, zaś intensywne emocje będą wzbudzać wyłącznie aktorzy na naszych scenach i prezentowane przedstawienia.