Mikołaj Gogol
Rewizor
54. Kaliskie Spotkania Teatralne
Festiwal Sztuki Aktorskiej - 10-16 maja 2014

Tegoroczne, organizowane już po raz 54. - Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej, odbędą się w dniach 10-16 maja. W ramach festiwalowego konkursu pokazanych zostanie siedem przedstawień zrealizowanych w 2013 i 2014 roku. Na Dużej Scenie będzie można zobaczyć Płatonowa w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego z gdańskiego Teatru Wybrzeże, głośne przedstawienie Pawła Demirskiego i Moniki Strzępki Bitwa Warszawska 1920 z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, Carycę Katarzynę Jolanty Janiczek i Wiktora Rubina z Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Piątą stronę świata według powieści Kazimierza Kutza zrealizowaną w Teatrze Śląskim w Katowicach. Natomiast na Scenie Kameralnej pokazane będzie przedstawienie warszawskiego Teatru Studio Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku Doroty Masłowskiej w reżyserii Agnieszki Glińskiej. Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego - gospodarz KST - na otwarcie festiwalu przedstawi premierę Kupca weneckiego Williama Shakespeare'a w reżyserii Adama Nalepy (DS) oraz jako ostatni spektakl konkursowy Versus według Rodrigo Garcíi w reżyserii Szymona Kaczmarka (SK). Poza konkursem będzie można także obejrzeć przedstawienie absolwentów bytomskiego Wydziału Teatru Tańca PWST w Krakowie Meblościanka (SK), zaś na zakończenie Kaliskich Spotkań Teatralnych gdyński teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej zaprezentuje legendarny musical Skrzypek na dachu w reżyserii Jerzego Gruzy.

Wśród imprez towarzyszących festiwalowi przygotowywane są wystawy plakatów teatralnych Tomasza Wolffa, malarstwa Małgorzaty Stachurskiej oraz fotografii z kaliskich realizacji szekspirowskich. Ponadto przewidziane są projekcje filmu Michała Grzybowskiego Hitler w operze oraz przedstawień Teatru TV nagrodzonych na festiwalu „Dwa teatry - Sopot 2013". Po przedstawieniach zaplanowane są rozmowy z twórcami i wykonawcami.

Imprezy towarzyszące 54. Kaliskim Spotkaniom Teatralnym

Wystawa plakatów Tomasza Wolffa

11 maja, godz. 18.00, Malarnia Teatru im. W. Bogusławskiego (wernisaż)

Wystawa czynna 10 - 16 maja 2014

Pokaz filmu Hitler w operze w reżyserii Michała Grzybowskiego

12 maja, godz. 20:30, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Pokaz przedstawień z udziałem laureatów nagród aktorskich XIII Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry - Sopot 2013"

 Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej,  scen. i reż. Marcin Wrona, 2013, czas trwania: 87 min.

Bezdech Andrzeja Barta w reżyserii autora, 2013, czas trwania: 75 min.

13 maja, godz. 9:00, Malarnia Teatru im. W. Bogusławskiego

Małgorzata Stachurska - "Elementy"

 14 maja, godz. 19.00, Galeria w Hallu CKiS, ul. Łazienna 6 (wernisaż)

Wystawa czynna 14 maja - 8 czerwca 2014

Organizator: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

 Wystawa „Szekspir w Kaliszu"

 Foyer Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu

Wystawa czynna 10 maja - 15 czerwca 2014

Po przedstawieniach w Malarni odbędą się rozmowy z ich twórcami i wykonawcami.

Akredytacja 54.KST

REGULAMIN DLA POSIADACZA AKREDYTACJI PRASOWEJ 54.KST

 ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH

 1. Akredytacja prasowa przyznawana jest na podstawie:
  1. wypełnionego wniosku
  2. posiadanie legitymacji dziennikarskiej (w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawa prasowego)
 2. Dokładnie wypełniony wniosek należy przesłać mailem na adres: awypych@teatr.kalisz.pl
 3. Organizator przesyła potwierdzenie drogą emaliową do 30 kwietnia 2014.
 4. Po odbiór akredytacji należy zgłosić się do kasy 9 maja 2014.
 5. Akredytacja zostanie wydana po okazaniu potwierdzenia przyznania akredytacji oraz ważnej legitymacji prasowej.
 6. Akredytacja zostanie przyznana na czas trwania festiwalu tj. 10-16 maja (lub wybrane dni festiwalowe uzgodnione z biurem prasowym) i upoważnia do wstępu na wszystkie wydarzenia 54. KST
 7. Posiadacz akredytacji oświadcza, że godzi się na zasady fotografowania i zasady przeprowadzania wywiadów z artystami ustalone przez Organizatora Festiwalu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn oraz cofnięcia jej ze względu na naruszenie przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu lub nieprzestrzeganie regulaminu 54. KST
 9. Opłata za akredytacja wynosi: 10 zł za spektakl. Opłatę w odpowiedniej wysokości należy uiścić w kasie teatru.

Dyrektor Festiwalu

Igor Michalski

Pod honorowym patronatem
Bogdana Zdrojewskiego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marka Woźniaka
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Janusza Pęcherza
Prezydenta Miasta Kalisza

Donatorzy
Sejmik Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Rada Miejska Kalisza


Dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.