Werdykt Jury 61. KST

WERDYKT JURY 61. KALISKICH SPOTKAŃ TEATRALNYCH – FESTIWALU SZTUKI AKTORSKIEJ

KALISZ, 25. września 2021 roku

Jury w składzie:

Kalina Zalewska,

Marcin Hycnar,

Janusz Łagodziński,

Marcin Zawada,

pragnie podziękować dyrektorowi Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, panu Bartoszowi Zaczykiewiczowi oraz mecenasom 61. Kaliskich Spotkań Teatralnych za przygotowanie i przebieg festiwalu w trudnym dla kultury czasie pandemii.

Nieobecnemu w konkursie zespołowi Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie życzymy rychłego powrotu na scenę.

Jury, po obejrzeniu 14. spektakli konkursowych, postanowiło przyzna:

NAGRODĘ im. IGNACEGO LEWANDOWSKIEGO za rolę epizodyczną (w wysokości 2 000 zł)

Agnieszce Dzięcielskiej za rolę Barmanki w spektaklu „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” Doroty Masłowskiej w reż. Radosława B. Maciąga, z Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

WYRÓŻNIENIA AKTORSKIE (w wysokości 2 000 zł każde):

Agnieszce Przepiórskiej za rolę w spektaklu „Ginczanka. Przepis na prostotę życia” Piotra Rowickiego
w reż. Anny Gryszkówny, z Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie i Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART

Karolowi Biskupowi za rolę Parchy w spektaklu „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku”
Doroty Masłowskiej w reż. Radosława B. Maciąga, z Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

SPECJALNĄ NAGRODĘ AKTORSKĄ ufundowaną przez „E-TOTO Zakłady Bukmacherskie”
(w wysokości 2 500 zł) za rolę komediową

Grzegorzowi Małeckiemu za rolę Ułana w spektaklu „Fatalista. Singerowska historia w V aktach”
Tadeusza Słobodzianka w reż. Wojciecha Urbańskiego, z Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy

NAGRODĘ im. JACKA WOSZCZEROWICZA ufundowaną przez ZASP (w wysokości 3 000 zł)

Arturowi Święsowi za rolę Führera w spektaklu „On wrócił” Timura Vermesa
w reż. Roberta Talarczyka, z Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach


SPECJALNĄ NAGRODĘ AKTORSKĄ, którą ufundowali właściciele Hotelu-Restauracji „Pałac Tłokinia”, Angelika i Piotr Mazek, dla aktorki na początku drogi artystycznej (w wysokości 3 000 zł)

Zuzannie Saporznikow za rolę Ewy w spektaklu „Sonata jesienna” Ingmara Bergmana
w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, z Teatru Narodowego w Warszawie

NAGRODĘ SPECJALNĄ (o łącznej wartości 10 000 zł) za grę zespołową

Monice Frajczyk, Mai Pankiewicz, Bartoszowi Bieleni i Marcinowi Czarnikowi
za role w spektaklu „Dług” na postawie książki Davida Graebera „Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat”
w reż. Jana Klaty, z Teatru Nowego Proxima w Krakowie

TRZECIĄ NAGRODĘ AKTORSKĄ (w wysokości 4 000 zł każda), ex aequo:

Agnieszce Suchorze za rolę Wandy w spektaklu „Wstyd” Marka Modzelewskiego w reż. Wojciecha Malajkata,
z Teatru Współczesnego w Warszawie

Konradowi Szymańskiemu za rolę Syna w spektaklu „Kruk z Tower” Andrieja Iwanowa w reż. Aldony Figury,
z Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy

DRUGĄ NAGRODĘ AKTORSKĄ (w wysokości 5 500 zł każda), ex aequo:

Izie Kunie za rolę Małgorzaty w spektaklu „Wstyd” Marka Modzelewskiego w reż. Wojciecha Malajkata,
z Teatru Współczesnego w Warszawie

Izabeli Wierzbickiej za rolę w spektaklu „Czytanie ścian” wg Mariusza Szczygła w reż. Rudolfa Zioły,
z Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

PIERWSZĄ NAGRODĘ AKTORSKĄ (w wysokości 7 000 zł każda), ex aequo:

Katarzynie Herman za rolę Matki w spektaklu „Kruk z Tower” Andrieja Iwanowa w reż. Aldony Figury,
z Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy

Jackowi Braciakowi za rolę Andrzeja w spektaklu „Wstyd” Marka Modzelewskiego
w reż. Wojciecha Malajkata, z Teatru Współczesnego w Warszawie

GRAND PRIX 61. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwalu Sztuki Aktorskiej
w wysokości 11 000 zł oraz statuetkę Wojciecha

Danucie Stence za rolę Charlotty w spektaklu „Sonata jesienna” Ingmara Bergmana
w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, z Teatru Narodowego w Warszawie

WERDYKT PLEBISCYTU PUBLICZNOŚCI

Miano Naj-Bogusławskiego spektaklu otrzymuje  „Wstyd” Marka Modzelewskiego w reż. Wojciecha Malajkata, z Teatru Współczesnego w Warszawie

Miano Naj-Bogusławskiej aktorki oraz voucher na tygodniowy pobyt w Apartamentach Klifowa Rewal położonych przy samym morzu ufundowany przez MTM Consulting Developer otrzymuje Katarzyna Herman za rolę Matki w spektaklu „Kruk z Tower” Andrieja Iwanowa w reż. Aldony Figury z Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy