Warsztaty teatralne “Teatr. Sprawdź to!” rozpoczęte

zdjecie z warsztatów

Za nami pierwsze spotkanie w ramach projektu „Teatr. Sprawdź to! Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży” –  cyklu warsztatów teatralnych dla grup dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Warsztaty prowadzą doświadczeni twórcy teatralni, którzy korzystając z narzędzi dostosowanych do wieku odbiorców wprowadzą ich w tajniki sztuki teatralnej – zarówno od strony technicznej jak i pogłębionego zrozumienia sztuki. Projekt jest też odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez nauczycieli, którym brakuje edukacji kulturalnej w programie realizowanym przez szkoły.

Na projekt złożą się cztery bloki warsztatowe dla różnych grup szkolnych:
– blok 1 dla klas 1-3 (wrzesień 2022)
– blok 2 dla klas 4-6 (wrzesień 2022)
– blok 3 dla klas 7-8 (październik 2022)
– blok 4 dla szkół ponadpodstawowych (listopad 2022)

W każdym z bloków przeprowadzimy warsztaty dla czterech odrębnych grup (klas szkolnych) – łączne w projekcie weźmie udział 16 grup warsztatowych. Każdy z warsztatów trwać będzie 4 godziny zegarowe. Godziny i daty będą ustalane indywidualnie z opiekunami. Warsztaty będą odbywać się w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Udział dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.

Celem podstawowym warsztatów jest zapoznanie uczestników z narzędziami teatru i jego podstawowymi pojęciami. Warsztaty będą interaktywne, będziemy korzystać z narzędzi pedagogiki teatru, gier impro, zabaw ruchowych i aktorskich. Narzędzia i rytm działań dostosujemy do grupy wiekowej.

Z każdą z grup wypracujemy hasła promujące teatr – zgodnie z trendami i językiem stosowanym przez każdą z grup wiekowych. Hasła przeniesiemy na wlepki i samoprzylepne tatuaże, którymi obdarujemy dzieci i młodzież.

Wraz z uczestnikami przygotujemy też projekt notatnika na zapiski młodego teatromana. Taki notes na zakończenie projektu otrzymają wszyscy uczestnicy. Zachęcimy ich do robienia zapisków po każdej swojej wizycie w teatrze i udostępnianie ich w swoich mediach społecznościowych. W ten sposób zbudujemy młodzieżową grupę ambasadorów Teatru.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

flaga i godło polski

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

logo urzędu Marszałkowskiego