Walentynki

„Walentynki” Iwana Wyrypajewa, jednego z najpopularniejszy współczesnych dramatopisarzy rosyjskich, to przesiąknięta humorem dnia codziennego opowieść o trójkącie miłosnym. Skazane na wspólne życie żona i kochanka świętują urodziny jednej z nich, będące jednocześnie rocznicą śmierci zmarłego przed dwudziestu laty, drogiego im mężczyzny. Żyjąc wspomnieniami, wypominają sobie dawne przewiny. Powracają wciąż do tego, co minęło, nie potrafiąc żyć inaczej.
Pokazując ów resentyment trzymający przy życiu, ale przecież nie pozwalający żyć “normalnie”, Wyrypajew daje do zrozumienia, że świat zewnętrzny i jego najważniejsze wydarzenia przechodzą niejako obok, tym zaś, co najbardziej człowiek przeżywa, jest jego intymność, “mikroświat”.
Osadzony w realiach współczesnych spektakl przesycony jest nostalgią charakterystyczną dla dramatów rosyjskich od czasów Czechowa.