Odwrócenie

„Odwrócenie” to spowiedź ze zdrady popełnionej za życia, do odkupienia poza grobem. Jest to oparty na ruchu spektakl, będący próbą przybliżenia skutków pokusy igrania z tym, co określane jest mianem fatum, z czymś nie do odparcia, co ogarnia, samo nie będąc do ogarnięcia.

Premiera pod patronatem Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu.

Przedstawienie dofinansowane przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

 

Tomasz Wierzgacz (ur. 1973) – w latach 1993-95 tancerz Teatru Tańca ALTER w Kaliszu, absolwent wydziału filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego; w 2004 roku zadebiutował jako choreograf, tworząc spektakl „Trzcina”, nagrodzony I nagrodą na Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu, a następnie prezentowany na najważniejszych scenach tańca współczesnego w Polsce.

Monika Foster (ur. 1977) jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność surdopedagog (specjalista ds. terapii zaburzeń mowy i słuchu). Ukończyła kurs instruktorski w zakresie tańca współczesnego. W latach 1986 – 2002 była tancerką Teatru Tańca ALTER w Kaliszu. W latach 1999-2002 była opiekunem i wychowawcą w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących w Kaliszu.

Od 2002 roku jest instruktorem w Szkole Tańca w Krakowie, a także artystką Sceny Tańca Współczesnego w Krakowie. Współpracuje z telewizją TVN, gdzie jest tancerką i choreografem programów muzyczno-tanecznych.

Anna Wytych-Wierzgacz (ur. 1976) – absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu (specjalność język francuski), posiada także dyplom licencjacki wydziału Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwentka wydziału Sztuk Scenicznych (specjalność: taniec współczesny) Uniwersytetu Paris VIII (Francja); posiada dyplom tancerza zawodowego przyznawany przez Związek Artystów Scen Polskich; ukończyła klasę fortepianu w Ognisku Muzycznym w Kaliszu; w latach 1990-2005 związana z Teatrem Tańca ALTER (założyciel, pedagog i choreograf Witold Jurewicz); uczy tańca w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu oraz prowadzi działający przy szkole zespół tańca współczesnego „Studnia”. W 2004 roku wraz z Tomaszem Wierzgaczem i Jackiem Owczarkiem stworzyła spektakl „Trzcina”, nagrodzony główną nagrodą na Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu, a następnie prezentowany na najważniejszych scenach tańca współczesnego w Polsce; w 2003 roku powstała jej pierwsza choreografia solowa „Fermina”; w 2001 roku wraz z pianistką Izabelą Lipowską i artystami francuskimi przygotowała choreografię do spektakli łączących taniec i muzykę – „Babie lato ou nuances d’été”, prezentowany był w Instytucie Polskim w Paryżu, a „Les ambiances polonaises” na scenie Cité Internationale des Arts w Paryżu; prowadziła lekcje tańca współczesnego podczas sesji warsztatowych, m.in. w Łodzi, Białymstoku, Wrocławiu, Goniądzu, Warszawie. Jako twórca ruchu scenicznego pracowała przy powstawaniu spektakli dramatycznych w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Legnicy oraz w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze.

Jacek Owczarek – choreograf, tancerz i pedagog. Absolwent pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska poświęcona kontakt improwizacji). Nauczyciel tańca w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu i wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi (kierunek choreografia i techniki tańca). Od 1996 uczy tańca i kontakt improwizacji na warsztatach i kursach instruktorskich. Uzyskał dyplom tancerza zawodowego przyznawany przez Związek Artystów Scen Polskich. Twórca Festiwalu Kino Tańca w Łodzi. Od roku 1994 zatańczył w kilkunastu spektaklach Teatru Tańca ALTER.

Brał udział w międzynarodowych projektach: „Skarbek”, grany w berlińskim teatrze Volksbühne (2005), „Patenty ciała” w Mau-Beige we Francji (2004), „Les ambiances polonaises” w Cite Internationale des Arts (Paryż), Roma Europa (Rzym). Współpracuje z Teatrem Bretoncaffe w Warszawie. Tańczył w filmie “Czarno-biały” (prod. PWSFTviT w Łodzi, 2002), pokazywanego m.in. w Kolonii, Nowym Jorku, Pekinie. W latach 2004-2005 realizował nagradzane spektakle tańca „Trzcina” i „Po drodze”.

Tworzył ruch sceniczny i występował w przedstawieniach teatralnych, m.in. w Teatrze Dramatycznym w Warszawie („Peer Gynt”) i w Starym Teatrze w Krakowie („Przedtem Potem”) w reżyserii Pawła Miśkiewicza, („Trans Atlantyk”) w reżyserii Mikołaja Grabowskiego.