Bezpłatne warsztaty dla pracowników instytucji kultury i ich wolontariuszy – rozpoczynamy rekrutację

Zapraszamy pracowników instytucji kultury z Kalisza i regionu oraz współpracujących z nimi wolontariuszy do udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów w ramach projektu Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu “Współ-pracuj w kulturze”, organizowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Rozwój sektorów kreatywnych”.

Projekt “Współ-pracuj w kulturze” ma na celu edukowanie pracowników sektora kultury oraz trwałe i efektywne nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami, stowarzyszeniami kulturalnymi i wolontariuszami, tak by opracować wspólną strategię budowania oferty kulturalnej dla mieszkańców Kalisza oraz regionu.

Projekt obejmuje pięć spotkań warsztatowych z zakresu komunikacji interpersonalnej i wizualnej, budowania publiczności, skutecznej współpracy między instytucjami, szerzenia idei wolontariatu oraz pozyskiwania funduszy na działania kulturalne.

Warsztaty odbędą się w terminach:

  • 28-29 sierpnia 2017, godz. 13.00-18.00
  • 11-12 września 2017, godz. 13.00-18.00
  • 25-26 września 2017, godz. 13.00-18.00
  • 9-10 października 2017, godz. 13.00-18.00
  • 27- 29 października 2017, warsztat wyjazdowy

Pierwsze trzy spotkania warsztatowe odbędą się w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w poniedziałki i wtorki w godzinach 13.00 – 18.00, czwarte spotkanie w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w godzinach 13.00 – 18.00, natomiast ostatni warsztat odbędzie się poza Kaliszem w trybie weekendowym.

Projekt zakończy się w listopadzie 2017 opracowanym wspólnie przez uczestników finałowym wydarzeniem artystycznym, wystawionym na Dużej Scenie Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, na które zostanie zaproszona publiczność.

Partnerami projektu są Stowarzyszenie Multi.Art oraz Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu.

Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić i przesłać na adres: bow@teatr.kalisz.pl do 15 sierpnia 2017 r.