Regulamin nagrody publiczności 58. Kaliskich Spotkań Teatralnych Festiwalu Sztuki Aktorskiej.

Regulamin nagrody publiczności 58 Kaliskich Spotkań Teatralnych Festiwalu Sztuki Aktorskiej.

 1. Nagroda Publiczności przyznawana jest w dwóch kategoriach:
 • Naj-Bogusławski Aktor 58. KST;
 • Naj-Bogusławski Spektakl 58. KST.
 1. Nagroda przyznawana jest w trybie plebiscytu publiczności 58 KST.
 2. Głosowanie odbywa się po zakończeniu każdego konkursowego przedstawienia, na kartach dostarczonych przez organizatora Festiwalu.
 3. Po każdym spektaklu konkursowym każdy widz danego przedstawienia może oddać jeden głos na jednego aktora danego widowiska oraz wystawić ocenę obejrzanemu spektaklowi.
 4. Głos oddaje się poprzez przedarcie karty przy nazwisku aktora oraz przy liczbie punktów dla spektaklu. Podczas głosowania wskazany może być tylko jeden aktor oraz tylko jedna liczba punktów. Zaznaczenie większej liczby możliwości powoduje, że głos w danej kategorii jest nieważny.
 5. Sposób głosowania opisany jest na kartach do głosowania.
 6. Po zakończeniu głosowania na dany spektakl głosy liczone są przez komisję powołaną przez Dyrektora Teatru im. Bogusławskiego, składającą się z trzech wolontariuszy i jednego pracownika Teatru, który pełni funkcję sekretarza komisji. Z czynności liczenia sporządzany jest protokół, podpisywany przez wszystkich członków komisji.
 7. Po zakończeniu liczenia głosów po ostatnim przedstawieniu konkursowym, na podstawie wszystkich protokołów plebiscytowych, przy zastosowaniu specjalnego algorytmu porównawczego komisja oblicza wyniki głosowania oraz sporządza końcowy protokół plebiscytu, który przekazuje Dyrektorowi Festiwalu.
 8. Ogłoszenie wyniku głosowania publiczności, Naj-Bogusławskiego Aktora oraz Naj-Bogusławskiego Spektaklu nastąpi podczas uroczystości zakończenia Festiwalu.