Kaliskie Spotkania Teatralne 22.04-13.05

Wszystkie informacje dotyczące tegorocznych 63. KST znajdą Państwo pod linkiem: kaliskie.org