Załóż moje okulary

… czyli spójrz na miasto z mojej perspektywy, zobacz, co widzę ja i pokaż mi swój punkt widzenia

Przez trzy mDSC_2539iesiące pracowaliśmy z grupą gimnazjalistów i licealistów słyszących, gimnazjalistów niesłyszących i seniorów nad tematem, który łączy ich wszystkich, czyli nad obrazem miasta. Założyliśmy, że wspólnie zbadamy i pokażemy miasto z różnych perspektyw. Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu stał się bazą do spotkania i wygenerowania nowej wspólnoty, która z całą pewnością niejednokrotnie do Teatru będzie wracała.

Rozpoczęliśmy od spotkań integracyjnych, dzięki którym grupa poznała się, przełamała pierwsze lęki i obawy i otworzyła się na wspólne działania. W integracji grupy pomogły zajęcia ruchowe i choreograficzne, ale także wymiana wspomnień związanych z miastem.

W kolejnym etapie, wykorzystując rozmaite narzędzia oraz przestrzenie (zarówno miejsca w Teatrze jak i przestrzeń miejską), budowaliśmy opowieść o mieście, o związanych z nim wspomnieniach i emocjach. Rysowaliśmy mapę zmysłów pobudzanych przez miasto. Szukaliśmy charakterystycznych dla różnych miejsc smaków, kolorów, zapachów, faktur. Uczestnicy mieli okazję „założyć czyjeś okulary”, tzn. poczuć na chwilę, jak odbierają rzeczywistość inne osoby, np. osoby starsze lub niedosłyszące. Często pracowaliśmy w mniejszych grupach, w których prezentowaliśmy sobie nawzajem różne miejsca w mieście, np. swoje ulubione lub te, które wywołują w nas lęk. Szukaliśmy wspólnych przestrzeni emocjonalnych, które każdy przeżywał na swój sposób, projektowaliśmy rozmaite doświadczenia dla swoich partnerów z grupy. Wszystko to pozwoliło na spojrzenie na poszczególne miejsca, zagadnienia, tematy z perspektywy osoby projektującej dane doświadczenie.

Finał

W przestrzeni miasta, w okolicach Głównego Rynku, w oparciu o przygotowane wcześniej mapy zmysłów przedstawiliśmy mieszkańcom Kalisza swoją wizję miasta, a właściwie wiele wizji – bo każdy widzi to samo inaczej. Wspólnie próbowaliśmy pobudzić wszystkie zmysły. Smakowaliśmy, dotykaliśmy, budowaliśmy wspomnienia i rejestrowaliśmy je na fotografiach, próbowaliśmy określić przyszłość miasta i jego dalsze losy. Szukaliśmy kolorów Kalisza i charakterystycznych dźwięków.

Do udziału w finale zaprosiliśmy również grupę Vitribus Organum pod dyrekcją Joanny Gogulskiej, z koncertem przygotowanym między innymi dla osób niesłyszących – czyli sporej części uczestników projektu „Załóż moje okulary” .

Koncepcja i realizacja: Magdalena Szpak, Sebastian Świąder, Weronika Szczawińska
Realizator: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
Partnerzy: Teatr Ado, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kaliszu, Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  samorząd