57. Kaliskie Spotkania Teatralne

Festiwal Sztuki Aktorskiej

13-21 maja 2017

Kaliskie Spotkania Teatralne Festiwal Sztuki Aktorskiej to jeden z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce. To wydarzenie o wyrobionej marce i stałej widowni, kontynuujące wieloletnią tradycję. KST są wydarzeniem unikalnym na teatralnej mapie kraju – to jedyna impreza teatralna, która w centrum uwagi widzów i jury stawia postać aktora, aktorskie rzemiosło i kunszt. Kolejne edycje imprezy tworzone są w duchu kontynuacji wielkiej tradycji polskiego teatru publicznego (związanej zwłaszcza z istnieniem stałych zespołów aktorskich), przy jednoczesnej analizie nowych form wyrazu pojawiających się z czasem i twórczo rozwijających aktorską profesję oraz samą instytucję teatru. Misją festiwalu jest zarówno integracja polskiego środowiska teatralnego oraz refleksja nad kondycją teatru publicznego w Polsce, jak też budowanie świadomej publiczności – poprzez prezentację najlepszych przykładów wybitnych realizacji artystycznych.

AKTORSTWO – NOWE WYZWANIA

Linia programowa Kaliskich Spotkań Teatralnych – obecnej i dwóch poprzednich edycji – jest efektem uważnego przyglądania się repertuarowi krajowych scen oraz próby zgłębienia najżywiej dyskutowanych problemów. Jeden z nich dotyczy miejsca sztuki scenicznej w dzisiejszym świecie. Jak odnaleźć język teatru, który nadążyłby za dynamiczną zmianą społeczną, związaną z uczestniczeniem widzów w kulturze, a wywołaną rozwojem mediów elektronicznych? Jak w tym układzie współrzędnych funkcjonuje aktor, postać kluczowa, niezbędna i podstawowa dla wydarzania się teatralnego widowiska?

Kaliski Festiwal Sztuki Aktorskiej, jak żadna inna impreza w Polsce, ma obowiązek te nowe wątki podejmować, kolekcjonować i poddawać próbie opisu i oceny, zarówno przez lokalną publiczność, zaproszone jury (społeczne i profesjonalne), jak i przez krytyków i akademików zajmujących się rozwojem sztuk performatywnych. Głęboko wierzę, że osiem konkursowych spektakli prezentowanych na tegorocznej edycji festiwalu daje pełny obraz tego, jakie „nowe wyzwania” eksploruje polski teatr repertuarowy w sezonach 2015/16 i 2016/17.

Zaprosiliśmy teatry stojące w awangardzie poszukiwań nowego języka, a także takie, które balansują pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Na festiwalowej scenie zobaczymy młode pokolenie aktorów, wchodzących do instytucji ze spektrum nowych pomysłów, i ich starszych kolegów, rozwijających swój warsztat i otwartych na nowe koncepcje.

Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o nieobecnych. W programie tegorocznego festiwalu nie pojawi się Klątwa z Teatru Powszechnego w Warszawie. Jest to spektakl, który (być może jak żaden inny w ostatnich sezonach) podejmuje temat aktora w teatrze i wobec teatru, a także w wieloaspektowy sposób otwiera dyskusję o aktorskich powinnościach, prawach i obowiązkach. Niestety, pozaartystyczne i zmanipulowane politycznie zamieszanie wokół warszawskiego spektaklu spowodowało, iż dyrekcja Teatru uznała, że również w Kaliszu artystyczne aspekty Klątwy zostałyby przykryte światopoglądową awanturą.

Do tego nieobecnego spektaklu i jego twórców z pewnością będziemy się odwoływać podczas festiwalowych rozmów. Mam nadzieję, że w ręce kaliskiej publiczności i obu gron jurorskich oddaję program pełny, artystycznie rzetelny, intelektualnie stymulujący i po prostu ciekawy. A publiczność zachęcam do świętowania Festiwalu Sztuki Aktorskiej – wraz z jego bohaterkami i bohaterami – i na widowni, i w festiwalowym klubie.

Grzegorz Reske
Kurator 57. Kaliskich Spotkań Teatralnych

 

kaliskie.org