Wielka sztuka w małym mieście – warsztaty dla licealistów i seniorów

fejsik-04

Rozpoczynamy nabór uczestników (licealistów i seniorów 60+) do udziału w cyklu warsztatów badających wpływ Kaliskich Spotkań Teatralnych na życie miasta. W ramach bezpłatnych warsztatów „Wielka sztuka w małym mieście. Jak Kaliskie Spotkania Teatralne zmieniały Kalisz?” odbędą się cztery spotkania z twórcami teatralnymi i historykami.

Kaliskie Spotkania Teatralne – Festiwal Sztuki Aktorskiej są jednym z najważniejszych kulturalnych wydarzeń budujących tożsamość Kalisza i jego mieszkańców, stanowiącym jednocześnie o wyjątkowości miasta w skali kraju. Historia odbywających się od 1961 roku Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz specyfika zawodu aktora, której poświęcony jest Festiwal, będzie punktem wyjścia i pretekstem do spotkania młodzieży i seniorów – dwóch grup, które nieczęsto mają szansę na spotkanie w działaniu.

Jak zmieniał się Festiwal na przestrzeni lat?
W jaki sposób wpływał na miasto i jego mieszkańców?
Czy sztuka aktorska kiedyś i dzisiaj znaczyły/znaczą to samo?

Badając dwie równolegle toczące się opowieści – historię Kaliskich Spotkań Teatralnych oraz przemian społecznych jakie zaszły w Kaliszu od 1961 roku, uczestnicy projektu „Wielka sztuka w małym mieście”, wspólnie podejmą próbę odpowiedzi na pytania dotyczące ich wspólnego dziedzictwa kulturowego

W ramach projektu odbędą się cztery warsztatowe spotkania z aktorami, badaczami, edukatorami i ludźmi związanymi z Festiwalem, a efektem pracy będzie prezentacja finałowa, której formę opracują sami uczestnicy projektu.

Do udziału w projekcie zapraszamy kaliskich licealistów oraz seniorów 60+. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem na adres: wielkasztuka@teatr.kalisz.pl lub telefonicznie pod numerem 515 227 404

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.  Rekrutacja trwa do 20 kwietnia 2019.

Spotkania warsztatowe odbędą się w terminach:

  • 6 – 7 maja 2019
  • 27 – 28 maja 2019
  • 3 – 4 czerwca 2019
  • 17 – 18 czerwca 2019

Godziny zajęć oraz termin prezentacji finałowej ustalimy wspólnie z uczestnikami projektu po zakończeniu rekrutacji.  Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.