Podsumowanie projektu ZOBACZ USŁYSZ POCZUJ TEATR

Projekt „Teatr dostępny dla widzów z dysfunkcją wzroku i słuchu”

Już po raz drugi kaliski Teatr podjął próbę stworzenia warunków do pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu w ramach projektu ZOBACZ USŁYSZ POCZUJ TEATR.
W ramach tegorocznej edycji projektu, dofinansowanego ze środków MKiDN, Teatr przystosował trzy spektakle dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku i trzy spektakle dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami słuchu. Dodatkową propozycją dla niesłyszących widzów dorosłych było zwiedzenie kulis Teatru, a dla młodzieży – integracyjne warsztaty teatralne. Ponadto dla podniesienia jakości obsługi widzów z niepełnosprawnościami odbyło się profesjonalne szkolenie dla personelu Biura Obsługi Widzów oraz warsztaty z przygotowywania skryptów do audiodeskrypcji. Z całej oferty skorzystało łącznie prawie pół tysiąca osób.

Spektakle
Kaliski Teatr przygotował trzy tytuły z tłumaczeniem na Polski Język Migowy dla osób niesłyszących oraz trzy z audiodeskrypcją dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Były to – „Kopciuszek” dla dzieci i młodzieży oraz dwie propozycje dla starszej widowni: „Kolacja dla głupca” i „Romans”.
Dzięki audiodeskrypcji osoby niewidome dowiadują się co dzieje się na scenie, a jednocześnie w żadnej sposób nie przeszkadza ona widzom słyszącym – głos lektora opisującego wydarzenia nadawany jest bezprzewodowo przez specjalne zestawy słuchawkowe. Natomiast spektakle tłumaczone na Polski Język Migowy umożliwiają „migającym” zrozumienie kwestii, a dla słyszących widzów są niespotykaną atrakcją i możliwością zapoznania się z obcym językiem.

Warsztaty
Dodatkową propozycją dla niesłyszących dorosłych było zwiedzenie kulis Teatru. W towarzystwie tłumacza i pracownika Teatru, widzowie mieli okazję zwiedzić scenę i zaplecze, poznać scenografię, porozmawiać z pracownikami technicznymi obsługującymi oświetlenie czy rekwizytorami.
Dla młodzieży niesłyszącej zorganizowane zostały warsztaty aktorskie „Dźwięk a teatr – język ciała”. Uczestniczyła w nich młodzież niesłysząca ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Kaliszu oraz uczniowie kaliskich szkół średnich. Podczas trzydniowych warsztatów uczestnicy mieli okazję wspólnie wypracować język artystyczny, którego bazą był Teatr. Rozwijali też wyobraźnię przestrzenną i umiejętności twórcze poprzez budowanie różnych form ekspresji. Prowadzący starali się zbudować grupę, która zintegruje uczniów słyszących z ich niesłyszącymi rówieśnikami, wzmocni młodzież niesłyszącą i niedosłyszącą, poprzez włączenie jej w działania z osobami słyszącymi na zasadzie partnerstwa. Co więcej, warsztaty pozwoliły nabyć młodzieży słyszącej umiejętności posługiwania się podstawowymi znakami języka migowego. Warsztaty prowadził aktor z kaliskiego zespołu – Dariusz Sosiński. W warsztatach wzięło udział łącznie 24 uczniów.
Odbyły się również warsztaty tworzenia skryptu audiodekrypcji. W nauce trudnej sztuki dostosowania spektakli do potrzeb osób niewidomych towarzyszyli specjaliści z Fundacji Audiodeskrypcja – Tomasz Strzymiński i Barbara Szymańska, którzy przekazali kaliskim aktorom oraz uczestnikom warsztatów niezbędne umiejętności. Podczas warsztatów przeszkoleni zostali również obsługujący widownię pracownicy Teatru. Dowiedzieli się jak zachować się przy osobach niewidzących i poznali zasady, dzięki którym z łatwością mogą się z nimi komunikować oraz zapewniać profesjonalną obsługę.

Dzięki projektowi, w spektaklach i innych wydarzeniach uczestniczyło 430 osób niepełnosprawnych, a także 14 artystów i ekspertów oraz 8 wolontariuszy.

Partnerami projektu byli:
Fundacja Audiodeskrypcja
– Małgorzata Wasilewska „GEST”
Katarzyna Szymura „Migajmy PJM-em”

Projekt „Teatr dostępny dla widzów z dysfunkcją wzroku i słuchu” dofinansowany był ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Struktura360-KulturaDostepna-lifting-LOGO-kolor logo_samorząd Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego