Iza Wierzbicka wyróżniona za „Noce i dnie”

Izabela Wierzbicka została wyróżniona jako jedna z najlepszych aktorek przez krytyka Tomasza Domagałę w podsumowaniu roku 2018 na blogu Domagała Się Kultury!

Rola Barbary Niechcic w spektaklu Noce i dnie. Tom VI: Nie wiem, o czym jest jutro została doceniona po raz kolejny. Tomasz Domagała pisze: „Izabela Wierzbicka („Noce i dnie”, reż. Seb Majewski) za to, że pokonała niezbyt przyjazne aktorom: scenografię spektaklu i adaptację (chyba żadna nie będzie przyjazna aktorom ze względu na objętość powieści) oraz dużo trudniejszą matrycę roli Barbary Niechcic, zdeponowaną w filmie i serialu Jerzego Antczaka, tworząc niezwykle ciekawą, kruchą i przesiąkniętą tragicznym liryzmem wersję powieściowej heroiny. Tylko tyle i aż tyle!”

Gratulujemy!
Całe podsumowanie można przeczytać TUTAJ.

Noce i dnie. Tom VI: Nie wiem, o czym jest jutro wracają na deski Sceny Kameralnej 19 i 20 stycznia!